Upravno vijeće

 
Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13, 98/19) Dječjim vrtićem „Sesvete“, Sesvete, Ive Tijardovića 9, upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima 5 članova:
1. Monika Gregurić – član, predstavnica osnivača
2. Goran Rogić - član, predstavnik osnivača
3. Nataša Žižak Krivačić - član, predstavnica osnivača
4. Mirjana Vrban- predsjednica, predstavnica Vrtića iz reda odgojitelja i stručnih suradnika
5. Ana Zatezalo - član, predstavnica roditelja djece korisnika usluga Vrtića (kontakt: zatezaloana1@gmail.com)

Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,85/15) Dječji vrtić „Sesvete“ kao tijelo javne vlasti, obvezan je javnost informirati o dnevnom redu sjednica Upravnog vijeća, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad.
                             
Dječji vrtić „Sesvete“ ima prostorno-tehničke uvjete za omogućavanje neposrednog uvida u rad upravnog tijela samo za 1 (jednu) osobu. Zainteresirane osobe za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća podnose prijavu na  e-mail: vrtić.sesvete@zagreb.hr, a odluka o mogućnosti neposrednog uvida u rad tijela donosi se prema pravu prvenstva najkasnije 4 sata prije početka sjednice.

Dječji vrtić „Sesvete“ nije dužan osigurati neposredan uvid u svoj rad, kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama  za koje postoje ograničenja prava na pristup sukladno članku 15. i 16. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, 25/13 i 85/15).


Poslovnik o radu Upravnog vijeća


Ispiši stranicu