Programi

Razvijamo kurikulum unutar:

1. Redovitog cjelovitog razvojnog programa odgoja i naobrazbe djece u dobi od jedne godine života do polaska u osnovnu školu u trajanju od 10 sati u 30 skupina

2. Posebnih integriranih programa :

3 skupine programa ranog učenja engleskog jezika,

1 skupine glazbenog programa i

1 skupine programa za održivi razvoj

1 skupine programa dječjeg folklornog stvaralaštva
 
1 skupine programa dramskog odgoja s elementima folklornog stvaralaštva

1 skupine programa katoličko-vjerskog odgoja

1 skupine englesko-glazbenog programa

1 skupine programa za održivi razvoj s elementima glazbenog odgoja

 

Provodimo još i:

3. Posebne kraće programe u trajanju od 45 minuta dva puta tjedno:

/

4. Programe javnih potreba:

Program za darovitu djecu i

Program predškole.

U svoju odgojnu obrazovnu praksu implementiramo još i:

Program rada eko vrtića,

Program „ Djeca u prirodi“,

Program sigurnosti i zaštite,

CAP program,
 

Sve programe ostvaruju stručno osposobljeni odgojitelji spremni na cjeloživotno učenje i primjenu suvremenih pristupa i metoda u radu s djecom i roditeljima.

Odgojitelji, voditelji posebnih programa prošli su i još se uvijek uključuju u dodatne edukacije što osigurava kontinuitet kvalitete i uspješnosti rada.


Ispiši stranicu