Programi

Razvijamo kurikulum unutar:

1. Redovitog cjelovitog razvojnog programa odgoja i naobrazbe djece u dobi od jedne godine života do polaska u osnovnu školu u trajanju od 10 sati u 30 skupina

2. Posebnih integriranih programa :

5 skupina programa ranog učenja engleskog jezika,

1 skupina programa dramsko-scenskog odgoja s elementima folklornog stvaralaštva

1 skupina englesko-glazbenog programa

2 skupine programa za održivi razvoj

1 skupina glazbenog programa

1 skupina englesko-folklornog programa

 

Provodimo još i:

3. Posebne kraće programe u trajanju od 45 minuta dva puta tjedno:

2 skupine kraćeg programa engleskog jezika

1 skupina kraćeg programa folklora

4. Programe javnih potreba:

Program za darovitu djecu i

Program predškole.

U svoju odgojnu obrazovnu praksu implementiramo još i:

Program rada eko vrtića,

Program „ Djeca u prirodi“,

Program sigurnosti i zaštite,

CAP program,
 

Sve programe ostvaruju stručno osposobljeni odgojitelji spremni na cjeloživotno učenje i primjenu suvremenih pristupa i metoda u radu s djecom i roditeljima.

Odgojitelji, voditelji posebnih programa prošli su i još se uvijek uključuju u dodatne edukacije što osigurava kontinuitet kvalitete i uspješnosti rada.


Ispiši stranicu