Upisi

AŽURIRANA LISTA PREDNOSTI ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ SESVETE

KONAČNI REZULTATI UPISA U PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

REZULTATI UPISA U PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.


OBAVIJEST RODITELJIMA PRIMLJENE DJECE

OBAVIJEST O RODITELJSKOM SASTANKU ZA NOVOPRIMLJENU DJECU 31.8.2023.
OBAVIJEST O UPISU U DJEČJE VRTIĆE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024. (JASLICE I VRTIĆ)


OBAVIJEST O UPISU U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.


IZMJENE I DOPUNE PLANA UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

PLAN UPISA U DJEČJI VRTIĆ SESVETE  ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024. 

PONUDA POSEBNIH PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA SESVETE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024. 


Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV SesveteONLINE UPISI - KORISNIČKE UPUTE
Ispiši stranicu