Dokumenti

 

ZAKONI I OPĆI AKTI VRTIĆA

STRUČNI AKTI VRTIĆA       

FINANCIJSKI DOKUMENTI


        Za registar ugovora o javnoj nabavi pristupite na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


POZIVI - JEDNOSTAVNA NABAVA

Odluka o pokretanju postupka_sistematski pregled zaposlenika
Upute za dostavu ponude_sistematski pregled zaposlenika
Ponudbeni list_sistematski pregled zaposlenika
Troškovnik_sistematski pregled zaposlenika
Prikaz vrste pregleda m ž
Odluka o odabiru - sistematski pregled zaposlenika


POZIVI I ODLUKE - UPRAVNO VIJEĆE

OSTALO          


Ispiši stranicu